Redirecționează din impozitul tău pe venit plătit către Biserica Penticostala Tabor Oradea

Persoane Fizice:

1. Prin Formularul 230 aveţi posibilitatea de a redirecţiona până la 3,5% din impozitul tău pe venit pentru Biserica Penticostală Tabor Oradea.

Cine poate depune Formularul 230?

Orice persoană fizică, care în anul 2020 a realizat venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, poate solicita organului fiscal central competent direcționarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, prin depunerea Formularului 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 3,5% din impozitul anual datorat ”. Persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau pensii și își doresc să redirecționeze cota din impozitul pe venit către Biserica Tabor Oradea vor trebui să completeze formularul 230 și să-l depună pâna la data de 25 mai 2021.

Pentru persoane juridice:

2. Prin Declarația Unică aveți posibilitatea de a redirecţiona până la 3,5% din impozitul tău pe venit pentru Biserica Penticostală Tabor Oradea.

Cine poate depune Declarația Unică
Persoanele care inregistrează alte tipuri de venituri decât cele din salarii si pensii – VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE (P.F.A.-uri/Intreprinderi Individuale) pot direcționa cota de 3,5% din impozitul pe venit datorat, vor trebui să bifeze Secțiunea I.8 „Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ câștigul net anual impozabil” din Declarația unică (termenul de depunere este tot 25 mai 2021).

Atasat Formularul 230 model PDF editabil si model Declaratia Unica.

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru completarea formularelor, vă rugăm să ne contactați pe email la: secretariat@tabororadea.ro sau un mesaj pe WhatsApp la numărul 0787 775 885

!!Important: Pentru vizualizarea formularului este necesar să aveți instalat pe computer programul Adobe Acrobat Reader care se poate descărca gratuit de aici.

Lasă un răspuns